اخبار وب

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی
 • نویسنده :
 • بازدید : 5 مشاهده

چرا پکیج دوربین مداربسته؟

ایا دوربین مدار بسته سیمی مورد استفاده ما است یا دوربین مدار بسته بی سیم و به این نیز توجه کنیم که قیمت دوربین مدار بسته با توجه به این دو مورد تغییر های زیادی میکند

برای خرید یک پکیج دوربین مدار بسته ما ابتدا باید نیاز خود را بررسی کنیم که چه نوع و چه تعداد دوربین مدار بسته نیاز داریم.

دوربین مداربسته

بعد از انتخاب نوع پکیج مورد نظر باید نوع دوربین های مصرفی با توجه به این که محیط داخلی است یا بیرونی انتخاب کرد دوربین هایی که برای محیط داخلی استفاده میشوند به نام دوربین دام و دوربین هایی که برای محیط های خارجی استفاده میشوند به نام دوربین بالت هستند که معمولا نفوذ پذیری دوربین بالت نسبت به اب و خاک کم تر است به همین دلیل برای محیط های بیرئنی مورد استفاده قرار مگیرد

حافظه دوربین در پکیج های دوربین مدار بسته بستگی به انتخاب مشتری با توجه به مدت زمانی که میخواهد تصاویر درون سیستم ذخیره شودانتخاب میشود

تمامی این عوامل مانند تعداد کانال ،تعداد دوربین ،رزولیشن دوربین ها، میزان هارد مصرفی و .... در قیمت گپکی دوربین مدار بسته تاثیر دارد .

دسته بندی پروتکل های دوربین مدار بسته :

 • Cvi
 • Tvi
 • Ahd
 • Ip
 • Cvbs

پنج مورد بالا نشان دهنده انواع پروتکل های دوربین مدار بسته از نظر انتقال تصویر به دستگاه مرکزی است .

تاثیر کیفیت های دوربین مدار بسته از نظر رزولیشن در قیمت پکیج دوربین مدار بسته :

رزولیشن در دوربین ها اصلی ترین کمیت برای مقایسه ان ها با هم است که با واحدی به نام مگا پیکسل محاسبه میشود مگاپیکسل در بیان ساده به معنای تعداد مربع های که در کنار هم قرار میگشرند تا تصویر یک دوربین را تشکیل دهند .

در این مقاله به صورت سطحی موارد مورد بررسی قرار گرفت.

چرا پکیج دوربین مداربسته؟

ایا دوربین مدار بسته سیمی مورد استفاده ما است یا دوربین مدار بسته بی سیم و به این نیز توجه کنیم که قیمت دوربین مدار بسته با توجه به این دو مورد تغییر های زیادی میکند

برای خرید یک پکیج دوربین مدار بسته ما ابتدا باید نیاز خود را بررسی کنیم که چه نوع و چه تعداد دوربین مدار بسته نیاز داریم.

دوربین مداربسته

بعد از انتخاب نوع پکیج مورد نظر باید نوع دوربین های مصرفی با توجه به این که محیط داخلی است یا بیرونی انتخاب کرد دوربین هایی که برای محیط داخلی استفاده میشوند به نام دوربین دام و دوربین هایی که برای محیط های خارجی استفاده میشوند به نام دوربین بالت هستند که معمولا نفوذ پذیری دوربین بالت نسبت به اب و خاک کم تر است به همین دلیل برای محیط های بیرئنی مورد استفاده قرار مگیرد

حافظه دوربین در پکیج های دوربین مدار بسته بستگی به انتخاب مشتری با توجه به مدت زمانی که میخواهد تصاویر درون سیستم ذخیره شودانتخاب میشود

تمامی این عوامل مانند تعداد کانال ،تعداد دوربین ،رزولیشن دوربین ها، میزان هارد مصرفی و .... در قیمت گپکی دوربین مدار بسته تاثیر دارد .

دسته بندی پروتکل های دوربین مدار بسته :

 • Cvi
 • Tvi
 • Ahd
 • Ip
 • Cvbs

پنج مورد بالا نشان دهنده انواع پروتکل های دوربین مدار بسته از نظر انتقال تصویر به دستگاه مرکزی است .

تاثیر کیفیت های دوربین مدار بسته از نظر رزولیشن در قیمت پکیج دوربین مدار بسته :

رزولیشن در دوربین ها اصلی ترین کمیت برای مقایسه ان ها با هم است که با واحدی به نام مگا پیکسل محاسبه میشود مگاپیکسل در بیان ساده به معنای تعداد مربع های که در کنار هم قرار میگشرند تا تصویر یک دوربین را تشکیل دهند .

در این مقاله به صورت سطحی موارد مورد بررسی قرار گرفت.

تظرات ارسال شده